ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2566-2567, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
บริษัทธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด dhammahansatour 71/4 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ตั้งใกล้กับสถานที่สำคัญ คือ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ กระทรวงวัฒนธรรม) โทร 02-8845683-6, มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677 แฟกซ์: 02-8845682 อีเมล: dhammahansa@yahoo.com เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
เมนูหลัก
ประวัติบริษัท
ทะเบียน-ใบอนุญาต
แผนที่-ติดต่อสอบถาม
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย2566-67 , ทัวร์อินเดีย2566-2567, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
BTC บริษัทในเครือ
ศูนย์อินเดีย-ไทย ITT
สมาคมการศึกษาฯ และท่องเที่ยวไทย-อินเดีย
กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา (ชมรม)
ธรรมหรรษาทีวี TV
ธรรมหรรษาวิทยุ
สารคดีสู่แดนพุทธภูมิ
รายการ TV ช่อง 8
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์สังเวชนียสถาน
ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล
ทัวร์อินเดีย-เปนาล
โครงการบวชใต้ต้นโพธิ์
ทัวร์แคชเมียร์-หิมาลัย
ทัวร์อินเดียเที่ยวทั่วไป
เนปาล เที่ยวหิมาลัย
พม่า
ศรีลังกา
อินโดนีเซีย
ภูฏาน
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2566-2567, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2566, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
กิจกรรมพิเศษ
สร้างวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย
โครงการปฏิบัติธรรมต้นโพธิ์
พิธีสาธยายพระไตรปิฎก
สวดมนต์ข้ามปีที่อินเดีย
คนดังไปอินเดีย
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ข้อมูลแดนพุทธภูมิ สังเวชนียสถาน พุทธสถาน
ห้องสมุดพุทธภูมิศึกษา
แผนที่แดนพุทธภูมิ
พุทธคยา
ราชคฤห์-นาลันทา
ปัตนะ
ไวสาลี
เกสริยา
กุสินารา
ลุมพินี
กบิลพัสดุ์
เทวทหะ
สาวัตถี
อโยธยา
สะสาราม
พาราณสี
สารนาถ
โกสัมพี
แคว้นกุรุ (เดลี)
สาญจีสถูป
อชันตา-เอลโลร่า
สังกัสสนคร
แคว้นอวันตี
ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เอเชีย
พม่า
เชียงตุง-เมืองลา
อินโดนีเซีย
เนปาล
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
มาเลเซีย
สิงคโปร์
จีน
ญีปุ่น
เกาหลี
ภูฏาน
บรูไน
มัลดีฟ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-64, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatour
ทัวร์เที่ยวทั่วโลก
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
อเมริกา
แคนนาดา
ออสเตรเลีย
อังกฤษ
สวิตเซอร์แลนด์
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
อิตาลี
ยุโรปอื่นๆ
ทัวร์อินเดีย, ธรรมหรรษาทัวร์, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์แดนพุทธภูมิ, ทัวร์อินเดียเนปาล, ทัวร์แสวงบุญ 4 ตำบล, ทัวร์อินเดีย 2563-2564, ทัวร์อินเดีย29999บาท, ทัวร์อินเดียราคาถูก, ทัวร์อินเดียถูกดีชัวร์, ทัวร์อินเดีย 6-7 วัน, ทัวร์อินเดียเชี่ยวชาญจริง, ทัวร์อินเดียดีมีคุณภาพ, ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น, ทัวร์อินเดียมาตรฐาน, ทัวร์อินเดีย 2564, ทัวร์อินเดียครบสูตร, Indiatour, dhammahansatou
ทัวร์ไทยในประเทศ
ทัวร์ปิดทองฝังลูกนิมิต 9 วัด
ทัวร์เขาคิชฌกูฎ-เขาสุกิม
ทัวร์ล่องเรือ
ทัวร์ถวายเทียนพรรษา 9 วัด
ทัวร์ทำบุญไหว้พระ 9 วัด
ทัวร์กินเจ
ทัวร์บั้งไฟพญานาค
ทัวร์เที่ยวเหนือ
ทัวร์เที่ยวอีสาน
ทัวร์เที่ยวใต้
ทัวร์เที่ยวภาคกลาง
ธรรมหรรษาทัวร์
free counters
< 2024 - 06 >
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
Dhammahansa Tours & Travel Co,Ttd. (DHT.)

บริษัท บางกอกไทย เซ็นเต์อร์ จำกัด
Bangkok Thai Center Co,Ttd. (BTC.)


       บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด เป็นบริษัทแม่ที่ดำเนินธุรกิจนำเที่ยว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ครบวงจรแห่งบริษัททัวร์นำเที่ยว บริการรับจัดเที่ยว แบบประเภทขายหน้าร้าน 60% กรุ๊ปเหมาทั่วไป 40% บริการจัดทัวร์ทางการศึกษา การประชุมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน บริการให้เช่ารถทัวร์ปรับอากาศ 6 ชั้นเดียว, 6 ล้อ ชั้นครึ่ง, 8 ล้อ 2 ชั้น, และรถตู้ปรับอากาศ บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก จองตั๋วรถไฟ จองโรงแรม เป็นต้น โดยเฉพาะทัวร์อินเดีย, เที่ยวอินเดีย, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญชำนาญทัวร์อินเดีย ไม่น้อยกว่า 20 ปีขึ้นไป โดยมีบริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด และ ไอ อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ พุทธคยา ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือของธรรมหรรษาทัวร์ และองค์กรการกุศล มูลนิธิฯ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ในอุปถัมภ์ของธรรมหรรษาทัวร์ ร่วมกันสร้างวัดไทยโพธิวิหาร ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา ที่ตั้งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย แดนพุทธภูมิ
       สนใจข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ** กรุณาคลิก/กดลิ้งค์ ** เว๊บไซต์ในเครือของธรรมหรรษาทัวร์ ดังนี้ :-
*** www.dhammahansa.com ** บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
*** www.btc2555.com ** บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด
*** www.dhttv.com ** ธรรมหรรษาทีวี
*** www.dhammahansatour.com ** ทัวร์อินเดีย
*** www.iindiathai.com ** ไอ อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ (พุทธคยา/อินเดีย)
*** www.watthaibodhi.com ** วัดไทยโพธิวิหารอินเดีย พุทธยา
*** www.watthaiindia.com ** สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ.)
*** www.indiathaicenter.com ** มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอินเดีย-ไทย (ITT)

*** www.ndath.com ** สมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ.)

ประวัติความเป็นมา
       บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด (DHT.) ก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ (ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล) ประธานชมรมธรรมหรรษา ประธานกองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา และผู้ดำเนินรายการ “ธรรมหรรษา” ทางสถานีวิทยุ พล.ม.2 รอ.AM.960, วพท. AM.792, มก.บางเขน AM. 1107, พล.1 รอ. AM. 1422, พล 1 รอ. AM.1350 และรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง 8 ทีวีพูดได้ (www.thaitv8.com) จานดำ PSI ช่อง 276 และเคเบิ้ลทีวี เป็นต้น ทุกวันอังคาร เวลา 19.00-20.00 น. พร้อมด้วยคุณนาวิน จูบิดา และคณะรวม 7 คน เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ.2540 ได้จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา ใช้ชื่อตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวว่า “ธรรมหรรษาทัวร์” ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในรูปแบบของบริษัทจำกัด (บจก.) ใช้ชื่อตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวฯ) พร้อมทั้งใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง และใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ (กรมการขนส่ง) ว่า “บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด” และต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด (BTC.)" ซึ่งเป็นบริษัทในเครือธรรมหรรษาทัวร์ ในช่วงเริ่มแรกเมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าสื่อวิทยุโทรทัศน์ มีผลต่อการเข้าถึงของบุคคลทั่วไป ต่อมาโลกและสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า "อนิจัง ทุกขัง อนัตตา" จนถึงปัจจุบันสื่อทางวิทยุโทรทัศน์ก็เปลี่ยนแปลงไปผู้คนสนใจน้อยลง จำเป็นต้องยุติการจัดรายการทางวิทยุและโทรทัศน์ มีการยุบเลิกไปใสส่วนใหญ่ ที่เหลือปัจจุบันก็ลดเวลาลงมา หรือบางรายการและบางสถานีวิทยุ/โทรทัศน์ก็ยกเลิกไป หันทางทำสื่อทางอินเตอร์เน็ท เพราะราคาต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตน้อยลง สื่อต่างๆ ที่ผลิตมานั้นสามารถดูย้อนหลังเลือกดูได้ตลอดเวลา เช่น Website, Facebook, Youtube และสื่ออินเตอร์เน็ทอื่นๆ เป็นต้น

       คำว่า “ ธรรมหรรษา ” นี้ มีที่มาและที่ไป โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 มาจากชื่อของ"รายการวิทยุ และเทป-CD-DVD แหล่ธรรมหรรษา" ซึ่งมีจำนวน 20 กว่าชุดด้วยกัน ชมรมธรรมหรรษา กองทุนบุญกุศลนิธิธรรมหรรษา และนามสกุล “ธรรมหรรษากุล” มีความหมายว่า “มีความสุขสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงในธรรม” ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหาร คือ ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล ประธานกรรมการผู้ริเริ่ม ทำหน้าที่เป็น “ประธานบริหาร/กรรมการผู้จัดการ” และ คุณนาวิน จูบิดา เป็น “ประธานที่ปรึกษา/ประธานอำนวยการ” พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการดำเนินงานเกี่ยวกับทัวร์ภายในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ และทัวร์อินเดียทั่วไป จากประสบการณ์ที่มีมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีมาตรฐานและบริการด้วยไมตรีจิตและจริงใจ บริการทัวร์ทุกรูปแบบครบวงจร งานทัวร์หลัก คือ ขายหน้าร้าน Office งานทัวร์รอง คือ กรุ๊ปเหมา ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรถบัสปรับอากาศ (รถโค้ช) และรถตู้ปรับอากาศ ให้บริการเช่า เน้นการดูแลบริการลูกค้า-ลูกทัวร์เป็นอันดับแรก บริการนำเที่ยวไทยไปทั่วโลกทุกประเทศ บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่พัก มีทีมงานเครือข่ายพันธมิตรที่สามารถบริการลูกทัวร์ลูกค้าได้อย่างประทับใจ โดยเฉพาะทัวร์จาริกแสวงบุญ เส้นทางอินเดีย-เนปาล พม่า ศรีลังกา อินโดนีเซีย ซึ่งทีมงานมีความรู้ความเข้าใจในทางโลกและทางธรรม เคยไปเป็นนักศึกษาที่ประเทศอินเดีย “มีความรู้คู่คุณธรรม (วิชชาจรณะสัมปันโน)” ไม่เอาเปรียบลูกค้า-ลูกทัวร์ คำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้า-ลูกทัวร์เป็นหลัก เน้นความอดทน มีน้ำใจไมตรีเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการทัวร์ ตามสโลแกนที่ว่า “ อิ่มบุญอุ่นใจ ไปกับธรรมหรรษาทัวร์ ” และ " เที่ยวสนุก..สุขใจ..ได้สาระ..ไปกับบางกอกไทย เซ็นเตอร์ "

นโยบายและแนวคิดในการดำเนินงาน

       บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด และ บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นสร้างความสุขในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความสำคัญแก่บุคคลากรของบริษัท โดยได้พัฒนาและปรับปรุงบริการทางด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด ด้วยพนักงานที่มีคุณภาพ ภายใต้นโยบายของบริษัท คือ

      1. บริษัทฯ จะให้บริการด้วยคุณธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับเป็นสำคัญ ด้วยบริการที่ดีราคาทัวร์ย่อมเยาว์สมเหตุสมผล มีคุณภาพสัมผัสได้ด้วยรูปธรรม และเป็นมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ มากกว่าเล็งผลกำไรของบริษัทฯ เป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านที่พัก ยานพาหนะ อาหาร และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อเสนอบริการที่ดีที่สุด ตอบแทนลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ

      2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขในการท่องเที่ยว พร้อมกับความสุขจากการแสวงบุญตลอดการเดินทาง ด้วยโปรแกรมท่องเที่ยวไปในสถานที่สำคัญทางศาสนาที่น่าสวยงาม น่าสนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

      3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมแก่พนักงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การแก้ปัญหาเฉพาหน้าต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ ซึ่งจะสามารถนำไปใช่ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ สามารถ และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร และบรรลุเป้าหมายร่วมกันในที่สุด

      4. บริษัทฯ มุ่งหวังที่ให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ตั้งแต่เริ่มรับบริการ รวมทั้งติดตามประเมินผล แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ และโปรแกรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดไป

       สำหรับความคาดหมายที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ คือ การให้บริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยวแก่ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ สร้างความบันเทิง ความสนุกสนานก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการบริการที่เอาใจใส่ดูแล และโปรแกรมทัวร์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย พร้อมทั้งยังได้ร่วมทำบุญสร้างบารมี ตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวเยี่ยมชม ให้ลูกค้าได้รู้สึกอิ่มกายจากการได้เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ อิ่มใจด้วยบริการที่ประทับใจในราคาย่อมเยา และอิ่มบุญไปกับการทำบุญ ตลอดเวลาที่ใช้บริการของบริษัทฯ

PRODUCT KNOWLEDGE

      1. บริการจัดนำเที่ยวไทย ไปทั่วโลก
      2. จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ
      3. บริการให้เช่ารถโค้ช – รถตู้ปรับอากาศ
      4. บริการรับเหมาจัดกรุ๊ป ทัศนศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา
      5. เชิญฟังข่าวสารการท่องเที่ยว "ธรรมหรรษา" ดำเนินรายการโดย ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์ และคณะ
       - AM.963 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-10.00 น.
       - AM.792 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.00-24.00 น.
       - ช่อง 8 ทีวีพูดได้ www.thaitv8.com จานดำ PSI 276 ฯลฯ เคเบิ้ลทีวี ทุกวันอังคาร เวลา 19.00-20.00 น. (ยกเลิก)
       ต่อมาได้ยกเลิกการเช่าเวลาออกอากาศทางโทรทัศน์ หันมาทำสถานีโทรทัศน์ภาคอินเตอร์เน็ท "ธรรมหรรษาทีวี" ผ่านเว๊บไซต์, Facebook, Youtube และสื่ออินเตอร์เน็ทอื่นๆ เป็นต้น

ภารกิจขององค์กร

       - บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ด้วยการบริการแบบมืออาชีพ ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน “บริการประทับจิต เป็นมิตรกับทุกคน”

วิสัยทัศน์ขององค์กร

       - บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด เชื่อว่าการบริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเอง และสนองตอบตรง ตามความต้องการของลูกค้า จะก่อให้เกิดจำนวนการกลับมาใช้บริการของบริษัทฯ อีกครั้ง สม่ำเสมอและตลอดไป
      - จะพัฒนางานบริการเกี่ยวกับทัวร์ให้เจริญก้าวหน้า ให้เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ที่ดีที่สุดของตัวเลือกการใช้บริการด้านท่องเที่ยว ยีนดีและเต็มใจที่จะบริการรับใช้ด้วยไมตรีจิตและจริงใจ “อิ่มบุญอุ่นใจ ไปกับธรรมหรรษาทัวร์”

เป้าหมายขององค์กร

      - เน้นการบริการทัวร์อย่างครบวงจรครอบคลุมวงจรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
      - ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด และดีที่สุด
      - บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายของคำว่า ลูกค้าต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และพึงพอใจมากที่สุด อย่างสม่ำเสมอ

โลโก ปตฺถมฺภิกา เมตตา (เมตตาธรรมค้ำจุนโลก)
ด้วยไมตรีจิตและจริงใจ
ดร. เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์
(ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล)
ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด (DHT.)
บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด (BTC.)
ประธานมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (India-Thai International Meditation Center Trust : ITT.)
นายกสมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวไทย-อินเดีย (สทอ./TIA)
นายกสมาคมนิติธรรมหรรษา (ประเทศไทย) (สนธ./NDA)
GR สอบถาม BTC บางกอกไทยเซ็นเตอร์ ไอ-อินเดียไทย วัดไทยโพธิวิหาร GR สอบถามไอ-อินเดีย กรมการท่องเที่ยว ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา ศูนย์อินเดีย-ไทย ธรรมหรรษาทีวี ธรรมหรรษาทัวร์ GR สอบถาม DHT
Dhammahansa Tours & Travel Co., Ltd.
71/4 Borommaratchachonnani Road,
Bangkoknoi, Bangkok, 10700 Thailand.
TEL:(+66) 02-8845683-6, FAX: 02-8845682
Mobile/Line ID : 0819944790, 0614026277, 0994396677
E-mail: dhammahansa@hotmail.com E-mail: dhammahansa@yahoo.com
www.youtube.com/dhammahansa, www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
71/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)
โทร : 02-8845683-6, แฟกซ์ : 02-8845682
มือถือ/ไลน์ไอดี : 0819944790, 0614026277, 0994396677
อีเมล: dhammahansa@yahoo.com, เว็บไซต์ : www.dhammahansa.com, www.dhttv.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved